Vi undskylder den sene udsendelse af denne indbydelse, men håber i kan deltage alligevel 🙏