Sim Uu kontingent 2023

 

Det er inden længe tid til at betale Sim Uu kontingent for 2023

Kontingentet for 2023 bedes indbetalt senest 30. januar 2023.

Kontingentet er:

Kr. 1500,- / år for klubber

Kr. 150,- / år for personlige medlemmer

Beløbet bedes overført til Middelfart Sparekasse reg.nr.: 0757 konto nr.: 322 526 8575

BEMÆRK! Der sendes ikke særskilt opkrævninger ud. 

Har i fået ny kasserer, bestyrelse eller anden ansvarlig, så informer dem venligst og bed dem tilmelde sig nyhedsbrevet på http://www.simuu.dk

Spørgsmål, kommentarer og evt. mailadresser eller anden kontaktinfo på kasserer/formænd/enkeltmedlemmer kan sendes på mail til [email protected]