Velkommen til Sim Uu Taekwondo

Sim Uu byder dig velkommen til vores webside her, hvor du kan finde information om foreningen som har sit primære formål at støtte op om vores mester Ko Tai Jeong. På siderne her vil du også finde info om aktiviteter i Sim Uu via vores indbydelser, tilmelde dig vores nyhedsservice, se info om foreningens danfortrænere samt foreningens bestyrelse. Vi håber du finder den information du måtte søge.

Seneste nyheder

Instruktørkursus 26. Februar 2023 -

Indbydelse til Sim Uu Instruktørkursus A 2023
Søndag den. 26. februar 2023 kl. 11:00
Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia

Sim Uu Taekwondo - Indkaldelse til generalforsamling -

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling 2023 i Sim Uu.

Dato: Den 26. februar 2023.
Sted: Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia.
Tid: kl. 13.45

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent og træningspriser.
6. Debat om indsatsen i den kommende periode.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7.a Valg af revisor og suppleanter
8. Evt.

Bestyrelsen

Der vil som altid blive en sortbælte træning samme sted med Master Ko inden generalforsamlingen den afvikles kl. 11.00 indkaldelse og tilmeldelse til denne vil komme særskilt.

Sim Uu Taekwondo

Tilmeld nyhedsbrev

Skriv din email adresse