Sim Uu Taekwondo

EFFEKTIVT SELVFORSVAR - Fællestræning for Sim Uu medlemmer afholdes af Furesø Taekwondo Klub d. 27. april 2024

Sim Uu Taekwondo

Sim Uu Nyhedsbrev

Vi er nu kommet godt i gang med 2024.

I Sim Uu Taekwondo samles instruktører og Højest graduerede den 2. weekend i hvert nyt år, hvor vi forbereder det kommende års aktiviteter.

Det med hensyn til fællestræninger og Dan Gradueringer, samt evt. nye tiltag.
Det er et dialogmøde omkring udviklingen, hvor vi også tager Dobog på og afprøver de nye tiltag.

I år talte vi om, hvordan vi kan gøre Sim Uu Taekwondo mere synlig, og hvad der kendetegner Sim Uu Taekwondo. Det fik vi nogle gode snakke om.

Resultatet blev bl.a. flere regionale Sim Uu Taekwondo træninger.

Vi blev også enige om, at Sim Uu Kwon skal være en helt fundamental del af Sim Uu Taekwondo.
Årsagen til dette tiltag er ret simpel. Vi skal være bedre til at bruge vores hænder/arme.
Det skal vi fordi, at den måde Sim Uu Taekwondo skal udvikle sig på, er til en mere brugbar /
realistisk Taekwondo for alle udøvere.

Vi har generelt i Taekwondo været vant til, at man ikke må slå efter hovedet og sparke efter
benene på en modstander. Det har vi for at tage hensyn til de sportslige regler i kamp.
Dem vælger vi nu at se ud over i Sim Uu Taekwondo.

Når vi vælger det, så indebærer det jo netop, at man må slå efter hovedet og sparke efter benene hvilket f.eks. betyder at:
vi skal tænke anderledes.
vi skal have et mere helhedsorienteret mindset.
nu er der flere muligheder for både angreb og forsvar.
distancen vil være kortere end det vi er vant til, når vi laver partnerøvelser.
Vinklerne, der bliver angrebet fra, vil være anderledes.
Vi skal også kunne reagere hurtigere.

I Taekwondo er vi specialister i at sparke, og det skal vi vedblive med at være.
Sparkene skal herefter tilpasses, at det nu også er tilladt at ramme modstanderens ben.
Selvfølgelig skal vi stadigvæk være i stand til at ramme kroppen og hovedet med spark.

I Taekwondo er vi ikke vant til at slå efter hovedet og slet ikke er vant til at blive ramt af slag mod hovedet, når vi er i en kampsituation.
Det er også noget, som vi i Sim Uu Taekwondo vil blive bedre til via disse tiltag, som nu bliver en
del af træningen.

I Sim Uu Taekwondo er instruktørerne og Højest graduerede blevet enig om, at Sim Uu
Kwon er redskabet til at blive bedre til at slå (og sparke) hurtigt og effektivt.
Vi skal i Sim Uu Taekwondo med vores træning af forskellige slag og spark samt partnerøvelser være i stand til at kunne forsvare os selv effektivt.

Vores mål er at Sim Uu Taekwondo skal være en Martial Art.

Vi er i Sim Uu Taekwondo stadigvæk knyttet til Kukkiwons pensum.
Det er grundteknikken med Taegeuk & Poomse, der er basis.
Den basis skal vi i Sim Uu Taekwondo bygge videre på og bruge på en mere realistisk måde.
Det skal selvfølgelig introduceres op igennem kup graderne og sluttelig mestres i Dan
graderne.

Det er den opgave vi i Sim Uu Taekwondo prøver at tage hånd om ved først at uddanne
instruktørerne og de højt graduerede, samt klubbernes sortbælter.
Det sker ved kurser, samlinger og fællestræninger.

Sim Uu Kwon vil danne basis for Sim Uu Taekwondo sammen med Sim Uu il Kwon.
Vi er nødt til at træne det igen og igen for at opnå gode færdigheder med hensyn til vores
evne til at kunne slå hurtigt - hårdt og præcist.
Der kan laves rigtig mange kombinationer hvori også spark indgår, hvilket gør det udfordrende og spændende.

Med det nyudviklede koncept i Han Bon Kierugi har vi et godt redskab til at få bygget
forskellige kamp scenarier op.

Vi er endnu ikke i mål med en “fri kamp” model, men er godt på vej mod målet.
Så ved at træne på de teknikker, der kendetegner Sim Uu Taekwondo, vil vi være i stand til at
forsvare os effektivt, samtidige med at vi også bliver udfordret og forhåbentlig har det sjovt.

Det skulle også gerne give grobund for at sammenholdet i Sim Uu Taekwondo styrkes, da
det kun er i Sim Uu Taekwondo vi træner på denne måde.

Højest graduerede
Sim Uu Taekwondo.

Sim Uu Taekwondo