Kursus: Sim Uu inviterer dig og dine klubkammerater til instruktørkursus. Programmet består af en lektion med efterfølgende frokost Kom og vær med til et godt Sim Uu instruktørkursus sammen med udøvere og instruktører fra hele landet Minimumkrav for deltagelse er 1. Dan

Indbydelse til Sim Uu Instruktørkursus A 2023
Søndag den. 26. februar 2023 kl. 11:00
Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia

Der vil som altid blive en sortbælte træning samme sted med Master Ko inden generalforsamlingen den afvikles kl. 11.00 indkaldelse og tilmeldelse til denne vil komme særskilt.

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling 2023 i Sim Uu.

Dato: Den 26. februar 2023.
Sted: Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia.
Tid: kl. 13.45

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent og træningspriser.
6. Debat om indsatsen i den kommende periode.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7.a Valg af revisor og suppleanter
8. Evt.

Bestyrelsen

Der vil som altid blive en sortbælte træning samme sted med Master Ko inden generalforsamlingen den afvikles kl. 11.00 indkaldelse og tilmeldelse til denne vil komme særskilt.

Sim Uu Taekwondo