Generalforsamling

søndag, 25. februar klokken 13:30
25. februar kl. 13:30 til 16:30

Erritsø Idrætscenter
Krogsagervej 40, 7000 Fredericia, Danmark
0
Deltagere
0
Inviterede

 Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Sim Uu.

   Dato: Den 25. februar 2024

   Sted: Erritsø Idrætscenter - Krogsagervej 40, 7000 Frederecia

   Tid: kl. 13.30.

       Dagsorden:

       1. Valg af dirigent.

       2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

       3. Aflæggelse af revideret regnskab.

       4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest

          14 dage før generalforsamlingen.

       5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og

          fastlæggelse af kontingent og træningspriser.

       6. Debat om indsatsen i den kommende periode.

       7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

       7.a Valg af revisor og suppleanter

       Evt.

0
Deltagere
0
Inviterede
Tilmeldingsfrist:
Gå til login