Generalforsamling

søndag, 25. februar klokken 13:45
25. februar kl. 13:45 til 16:30

Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia, Danmark
0
Deltagere
0
Inviterede

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling 2024 i Sim Uu.

Dato: Søndag Den 25. februar 2024.

Sted: Fredericia idrætscenter Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia. Mødelokale “klubhuset” (bemærk det er  ikke i Erritsøhallen)

Tid: kl. 13.45

 Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent og 
træningspriser.
6. Debat om indsatsen i den kommende periode.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7.a Valg af revisor og suppleanter
8. Evt.
Mvh
Bestyrelsen

Der vil som altid blive en sortbælte træning samme sted med Master Ko inden generalforsamlingen.
Denne afvikles kl. 11.00. Indkaldelse og tilmelding til denne vil komme særskilt.

0
Deltagere
0
Inviterede
Tilmeldingsfrist: