Kontingent

2021

Kontingent

Sim Uu kontingent 2021

Kære Sim Uu medlemmer
På bestyrelsens vegne siger jeg tak for endnu et år i Sim Uu, som desværre i den grad har været præget af COVID19 pandemien. Vi håber, det snart er muligt at samles igen, og har derfor også planlagt et fuldt 2021 med masser af kendte og nye aktiviteter.
Nu er det inden længe tid til at betale Sim Uu kontingent for det nye år.
Kontingentet for 2021 bedes indbetalt senest 20. januar 2021.

Kontingentet er:
Kr. 1500,- / år for klubber
Kr. 150,- / år for personlige medlemmer

Beløbet bedes overført til Middelfart Sparekasse reg.nr.: 0757 konto nr.: 322 526 8575

BEMÆRK! Der sendes ikke særskilt opkrævninger ud. Opkrævningen udsendes kun via denne nyhedsmail og kan derudover findes på http://www.simuu.dk/kontingent/
Har i fået ny kasserer, bestyrelse eller anden ansvarlig, så informer dem venligst og bed dem tilmelde sig nyhedsbrevet på http://www.simuu.dk
Spørgsmål, kommentarer og evt. mailadresser eller anden kontaktinfo på kasserer/formænd/enkeltmedlemmer kan sendes på mail til kasserer.simuu@gmail.com
Vi glæder os til at se jer, hvis ikke før, så til kurset i februar.

Med sportslige hilsner
Erik H. Meier
Kasserer Sim Uu
Tlf. 30 38 64 84
ehm@post3.tele.dk