Kontingent

2022

Kontingent

Sim Uu kontingent 2022

 

Kære Sim Uu medlemmer

På bestyrelsens vegne siger jeg tak for endnu et år i Sim Uu, som desværre fortsat er præget af COVID19 restriktioner. Vi håber, der snart lukkes fuldt op for alle aktiviteter igen, med mulighed for at vi alle kan samles bredt omkring vores mester med både kendte og nye aktiviteter.

Det er nu tid til at betale Sim Uu kontingent for det nye år.

Kontingentet for 2022 bedes indbetalt senest 30. januar 2022.

Kontingentet er:

Kr. 1500,- / år for klubber

Kr. 150,- / år for personlige medlemmer

Beløbet bedes overført til Middelfart Sparekasse reg.nr.: 0757 konto nr.: 322 526 8575

BEMÆRK! Der sendes ikke særskilt opkrævninger ud. Opkrævningen udsendes kun via denne nyhedsmail og kan derudover findes på http://www.simuu.dk/kontingent/

Har i fået ny kasserer, bestyrelse eller anden ansvarlig, så informer dem venligst og bed dem tilmelde sig nyhedsbrevet på http://www.simuu.dk

Spørgsmål, kommentarer og evt. mailadresser eller anden kontaktinfo på kasserer/formænd/enkeltmedlemmer kan sendes på mail til kasserer.simuu@gmail.com

Vi glæder os til at se jer, hvis ikke før, så til kurset i februar.

 

Med sportslige hilsner

Erik H. Meier

Kasserer Sim Uu

Tlf. 30 38 64 84

ehm@post3.tele.dk

Download kontingentopkrævning og info med nedfølgende PDF:

http://www.simuu.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sim-Uu-kontingent-2022.pdf