Kontingent

2020

Kontingent

Kære Sim Uu medlemmer

På bestyrelsens vegne siger jeg tak for endnu et spændende år i Sim Uu, som nu snart er gået.

Nu er det inden længe tid til at betale Sim Uu kontingent for det nye år.

Kontingentet for 2020 bedes indbetalt senest 20. januar 2020.

Kontingentet er:
Kr. 1500,- / år for klubber
Kr. 150,- / år for personlige medlemmer

Beløbet bedes overført til Middelfart Sparekasse reg.nr.: 0757 konto nr.: 322 526 8575

Spørgsmål, kommentarer og evt. mailadresser eller anden kontaktinfo på kasserer/formænd/enkeltmedlemmer kan sendes på mail til kasserer.simuu@gmail.com

Vi glæder os til at se jer, hvis ikke før, så til kurset i februar.

Med sportslige hilsner
Erik H. Meier
Kasserer Sim Uu
Tlf. 30 38 64 84
ehm@post3.tele.dk