Velkommen til

Sim Uu Taekwondo

Sim Uu byder dig velkommen til vores webside her, hvor du kan finde information om foreningen som har sit primære formål at støtte op om vores mester Ko Tai Jeong. På siderne her vil du også finde info om aktiviteter i Sim Uu via vores indbydelser, tilmelde dig vores nyhedsservice, se info om foreningens danfortrænere samt foreningens bestyrelse. Vi håber du finder den information du måtte søge.

Vores
Instruktører
i Sim Uu

Seneste

nyheder

Generalforsamling udsat

Generalforsamling udsat

Generalforsamling i Sim Uu 2021 udsat Grundet Corona situationen har bestyrelsen i Sim Uu på et bestyrelsesmøde den 27. januar besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling som skulle være afholdt den 28. februar i Fredericia på ubestemt tid. Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling så snart Corona situationen tillader dette. Af samme grund er den sortbælte træning som skulle…

Generalforsamling 28. februar 2021

Generalforsamling 28. februar 2021

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Sim Uu. Dato: Den 28. februar 2021. Sted: Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia. Tid: kl. 13.30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3) Aflæggelse af revideret regnskab. 4) Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 5) Fremlæggelse af budget for det…

Nytårshilsen 2020

Nytårshilsen 2020

Nytårshilsen 2020 Kære Sim Uu Medlemmer Så rinder et meget specielt 2020 snart ud. Det har været et år med mange specielle udfordringer og forhindringer, der selvfølgelig har haft de fordele, at vi har kunnet hellige os familien og vores nærmeste, da vi generelt har været forhindret i at mødes på tværs og derfor også har måtte aflyse hovedparten af…