Velkommen til

Sim Uu Taekwondo

Sim Uu byder dig velkommen til vores webside her, hvor du kan finde information om foreningen som har sit primære formål at støtte op om vores mester Ko Tai Jeong. På siderne her vil du også finde info om aktiviteter i Sim Uu via vores indbydelser, tilmelde dig vores nyhedsservice, se info om foreningens danfortrænere samt foreningens bestyrelse. Vi håber du finder den information du måtte søge.

Vores
Instruktører
i Sim Uu

Seneste

nyheder

Generalforsamling 28. februar 2021

Generalforsamling 28. februar 2021

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Sim Uu. Dato: Den 28. februar 2021. Sted: Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia. Tid: kl. 13.30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3) Aflæggelse af revideret regnskab. 4) Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 5) Fremlæggelse af budget for det…

Nytårshilsen 2020

Nytårshilsen 2020

Nytårshilsen 2020 Kære Sim Uu Medlemmer Så rinder et meget specielt 2020 snart ud. Det har været et år med mange specielle udfordringer og forhindringer, der selvfølgelig har haft de fordele, at vi har kunnet hellige os familien og vores nærmeste, da vi generelt har været forhindret i at mødes på tværs og derfor også har måtte aflyse hovedparten af…

Julehilsen 2020

Julehilsen 2020

Kære alle Sim Uu Vi vil fra bestyrelsens side gerne ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 2020 har jo for os alle været et år med store udfordringer ikke mindst for jer ude i klubberne, men på trods af dette har mange af jer gjort et stort stykke arbejde for at holde gang…