Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Sim Uu.
Dato: Den 23. februar 2020.
Sted: Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia.
Tid: kl. 13.30.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Aflæggelse af revideret regnskab.
4) Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent og træningspriser.
6) Debat om indsatsen i den kommende periode.
7) Valg af bestyrelse og suppleanter.
7A Valg af revisor og suppleanter
8) Evt.

MVH
Bestyrelsen

Der vil som altid blive en sortbælte træning med Master Ko inden generalforsamlingen den afvikles kl. 11.00 indkaldelse og tilmeldelse til denne vil komme særskilt.