Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Sim Uu.

Dato: Den 26. september 2021. (Den udsatte generalforsamling fra februar)
Sted: Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia.
Tid: kl. 13.30.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Aflæggelse af revideret regnskab.
4) Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent og træningspriser.
6) Debat om indsatsen i den kommende periode.
7) Valg af bestyrelse og suppleanter.
7A) Valg af revisor og suppleanter.
8) Evt.

MVH
Bestyrelsen

Der vil som altid blive en sortbælte træning samme sted med Master Ko inden generalforsamlingen. Indkaldelse og tilmelding udsendes særskilt.

Evt. gældende corona krav på dagen skal overholdes. Generalforsamlingen afholdes i offentlig idrætshal.