Uncategorized

Dangradueringskursus 1-2021 gennemføres som planlagt

Dangradueringskursus 1 Kære Sim Uu Medlemmer. Vi glæder os alle over genåbningen af samfundet, selvom vi er mange, der synes det går alt for langsomt. For taekwondo, der hovedsagelig er en indendørssport, kræver det stadig lidt tålmodighed, før vi er på fuld aktivitetsniveau. Glædeligvis har Bosei meddelt os, at de åbner for udlejningsaktiviteterne igen fra den 6 maj., selvfølgelig med…

Læs mere

Generalforsamling udsat

Generalforsamling i Sim Uu 2021 udsat Grundet Corona situationen har bestyrelsen i Sim Uu på et bestyrelsesmøde den 27. januar besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling som skulle være afholdt den 28. februar i Fredericia på ubestemt tid. Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling så snart Corona situationen tillader dette. Af samme grund er den sortbælte træning som skulle…

Læs mere

Generalforsamling 28. februar 2021

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Sim Uu. Dato: Den 28. februar 2021. Sted: Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia. Tid: kl. 13.30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3) Aflæggelse af revideret regnskab. 4) Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 5) Fremlæggelse af budget for det…

Læs mere

Nytårshilsen 2020

Nytårshilsen 2020 Kære Sim Uu Medlemmer Så rinder et meget specielt 2020 snart ud. Det har været et år med mange specielle udfordringer og forhindringer, der selvfølgelig har haft de fordele, at vi har kunnet hellige os familien og vores nærmeste, da vi generelt har været forhindret i at mødes på tværs og derfor også har måtte aflyse hovedparten af…

Læs mere