Nyheder

Dangradueringskursus 1-2021 gennemføres som planlagt

Dangradueringskursus 1 Kære Sim Uu Medlemmer. Vi glæder os alle over genåbningen af samfundet, selvom vi er mange, der synes det går alt for langsomt. For taekwondo, der hovedsagelig er en indendørssport, kræver det stadig lidt tålmodighed, før vi er på fuld aktivitetsniveau. Glædeligvis har Bosei meddelt os, at de åbner for udlejningsaktiviteterne igen fra den 6 maj., selvfølgelig med…

Læs mere

Generalforsamling udsat

Generalforsamling i Sim Uu 2021 udsat Grundet Corona situationen har bestyrelsen i Sim Uu på et bestyrelsesmøde den 27. januar besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling som skulle være afholdt den 28. februar i Fredericia på ubestemt tid. Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling så snart Corona situationen tillader dette. Af samme grund er den sortbælte træning som skulle…

Læs mere

Generalforsamling 28. februar 2021

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Sim Uu. Dato: Den 28. februar 2021. Sted: Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia. Tid: kl. 13.30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3) Aflæggelse af revideret regnskab. 4) Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 5) Fremlæggelse af budget for det…

Læs mere

Nytårshilsen 2020

Nytårshilsen 2020 Kære Sim Uu Medlemmer Så rinder et meget specielt 2020 snart ud. Det har været et år med mange specielle udfordringer og forhindringer, der selvfølgelig har haft de fordele, at vi har kunnet hellige os familien og vores nærmeste, da vi generelt har været forhindret i at mødes på tværs og derfor også har måtte aflyse hovedparten af…

Læs mere

Julehilsen 2020

Kære alle Sim Uu Vi vil fra bestyrelsens side gerne ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 2020 har jo for os alle været et år med store udfordringer ikke mindst for jer ude i klubberne, men på trods af dette har mange af jer gjort et stort stykke arbejde for at holde gang…

Læs mere

Dangraduering 04-06 december 2020

Tryk på ikonerne nederst for yderligere info. (Åbner PDF) Kære alle Det er med stor beklagelse at vi er nødt til at udsætte Dangradueringskursus den 4.-6. december 2020 pga. Covid-19 restriktionerne. Der vil komme info om ny dato senere. Tilmeldte kan læse mere i nedenstående PDF fil. Med venlig hilsen Sim Uu Tryk på ikonerne for yderligere info. (Åbner PDF)…

Læs mere

Nyheder den 3. september

Kære Sim Uu medlemmer. Vi håber I har nydt det dejlige sommervejr, også her i starten af efteråret og samtidig passer godt på jer selv og alle omkring jer. TEMAER i dette nyhedsbrev: CORONA DANGRADUERINGSKURSUS 18. – 20. SEPTEMBER INSTRUKTØRKURSUS 20.SEPTEMBER (aflyst) 20 ÅRS JUBILÆUM, INSTRUKTØRKURSUS og JULEFROKOST 7. NOVEMBER DANGRADUERINGSKURSUS 4. – 6. DECEMBER I Sim Uu’s ledelse taler…

Læs mere

Dangraduering 18-20 september 2020

Tryk på ikonerne nederst for yderligere info. (Åbner PDF) Kære alle Det er med stor fornøjelse, at vi nu kan gennemføre dangradueringskursus 1 2020, som vi pga. Corona situationen i april blev nødt til at udsætte fra juni og på ubestemt tid. Kurset vil blive gennemført i weekenden 18. til 20. september 2020 på Bosei. Tidligere udsendte retningslinjer for tilmeldte…

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Sim Uu. Dato: Den 23. februar 2020. Sted: Erritsøhallen, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia. Tid: kl. 13.30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3) Aflæggelse af revideret regnskab. 4) Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 5) Fremlæggelse af budget for det…

Læs mere