Påske kursus

03.02.2019

Kursus i påsken, under ledelse af sabumnim Ko Tai Jeong, og denne gode ven fra Berlin, Stormester Chae Su-Ung.

OPDATERING

Der er nu nok tilmeldte til at påskekurset bliver gennemført.

De der på nuværende tidspunkt har tilmeldt sig, kan foretage betaling.

Der er plads til flere, og vi har derfor flyttet tilmeldingsfristen til fredag den 29. marts.

Vil du ikke gå glip af alt dette, så skynd dig at få dig tilmeldt.

 

GM Ko og GM Chae underviser på hele kurset, i udvalgte emner fra følgende temaer:

  • Sim Uu tolkning/forståelse og udførelse af Poomsae fra 4.  - 9. dan med paralleller til Kukkiwon udførelse.
  • Sim Uu Kwon – Sim Uu il kwon – Sim Uu Sabumnim teknikker.
  • Kursus i Sim Uu tolkning/forståelse og udførelse af Pyung Ahn og Toigye – Applikationer.
  • Sim Uu mental-, stokke- og anden træning.
  • Undervisning – ny form for hanbon kierugi.
  • Traditionel Taekwondo.
  • Historier, anekdoter, m.v. fra før og nu.

Se indbydelsen her

 

UPDATE

There are now enough participants for the Easter Course to be completed.
Those who have currently signed up, can make payment.
There is room for more, and we have therefore moved the registration deadline to Friday, 29 March.
If you don't want to miss all this, hurry up and get yourself signed up.

 

GM Ko and GM Chae teaches the entire course, in selected topics from the following themes:

 

•      Sim Uu interpretation / understanding and execution of Poomsae from 4th - 9th dan with parallels to Kukkiwon execution.
•      Sim Uu Kwon - Sim Uu il kwon - Sim Uu Sabumnim techniques.
•      Courses in Sim Uu interpretation / understanding and execution of Pyung Ahn and Toigye - Applications.
•      Sim Uu mental-, sticks- and other training.
•      Teaching - new form of hanbon kierugi.
•      Traditional Taekwondo.
•      Storytelling, anecdotes, etc. from before and now.

See Invitation here